Pomoc dla Ukrainy
.
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego podjął jednogłośną decyzję o przekazaniu darowizny finansowej w wysokości 20 000 PLN na rzecz pomocy Ukrainie. Kwota została przesłana na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest jedną z organizacji koordynujących tę pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze nie są w stanie zapobiec tragedii ludzkiej, ale mamy nadzieję, że nasza darowizna przyczyni się choćby w minimalnym stopniu do uratowania czyjegoś życia.
 .

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Comments are closed.