Aktualności

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

W dniach 11-12 czerwca 2020r. w Rzymie odbędzie się kurs dla hepatologów zainteresowanych przeszczepami wątroby „Hepatologist in Liver Transplant Program”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie mogą uzyskać pełne informacje na stronie:

https://www.esot.org/events-education/events/15402/overview

Stypendia

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości dofinansowania staży pobytowych polskich hepatologów w renomowanych zagranicznych ośrodkach hepatologicznych oraz wyjazdów na kongresy hepatologiczne dla autorów prac przyjętych do prezentacji. Szczegółowe informacje i kryteria przyznawania stypendium znajdują się w zakładce „Program stypendialny”.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

W dniach 28-30.05.2020 w Bydgoszczy odbędzie się XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Szczegółowowe informacje dotyczące Zjazdu znajdują się na stronie:

https://www.termedia.pl/Konferencja-XXI-Konferencja-Polskiego-Towarzystwa-Hepatologicznego-Intro,1188,9168.html

Termin nadsyłania streszczeń upływa 31.03.2020.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTHepat

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszego powiadomienia, uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2020 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
Zebranie odbędzie się w Hotelu Viena House w Katowicach (ul. Sokolska 24) o godz. 19:45, II termin 20:00.

Program Walnego Zgromadzenia Członków PTHepat:
l. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sytuacji prawnej dotyczącej siedziby Towarzystwa.
5. Głosowanie nad zmianą Statutu Towarzystwa w zakresie § 2:
Dotychczasowa treść:
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Szczecin. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”
Proponowana treść;
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Bydgoszcz. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”.
6. Przedstawienie wyników głosowania.
7. Zamknięcie obrad.
Sekretarz ZG PTHepat                                                               Prezes ZG PTHepat
Dr n. med. Anna Pniewska                                                       Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

Dnia 24 stycznia 2020 roku odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Zebranie odbędzie się w trakcie konferencji „Jak zachować zdrowie w XXI wieku. Choroby zakaźne, aspekty zdrowia publicznego” w Katowicach. Dokładna godzina i miejsce zgromadzenia zostanie podane w najbliższym czasie w odrębnej wiadomości.

Zapraszamy do uczestnictwa w Zgromadzeniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.