Archiwum

Najepsze prace oryginalne VII Zjazdu PTHepat 2016

Anna Pniewska No Comments

Podczas Inauguracji VII Zjazdu PTHepat Przewodniczący Komitetu Naukowego VII Zjazdu PTHepat, prof. Robert Flisiak  wręczył nagrody za najlepsze nadesłane prace :

1 nagroda:

Świderska M i wsp. Increased frequencies of Th-17 CD4-T-cells and decreased of T-regulatory cells in non-alcoholic fatty liver disease

2 równorzędne trzy nagrody:
– Wróblewska A. i wsp. Interferon lambda polymorphisms associate with body iron indices and hepatic expression of interferon-responsive long non-coding RNA in chronic hepatitis C
– Janczewska E i wsp. Efficacy of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir±ribavirin in patients with HCV genotype 1 and 4 infection – final data from the real-world AMBER study.
– Zarębska-Michaluk D. i wsp. Safety of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir±ribavirin in patients with HCV genotype 1 and 4 infection – final data from the real-world AMBER study.

Nagroda hepatologiczna imienia Profesora Piotra Boronia – wręczona

Anna Pniewska No Comments

Podczas Inauguracji VII Zjazdu PTHepat wręczona została nagroda hepatologiczna imienia Profesora Piotra Boronia za najlepszą pracę opublikowaną w latach 2013-2016 przez młodego hepatologa. W imieniu Komisji Konkursowej nagrodę wręczył jej Przewodniczący Profesor Jacek Juszczyk. Laureatką w roku 2016 została dr med. Anna Parfieniuk-Kowerda, która była pierwszym autorem pracy – Serum cytochrome c and m30-neoepitope of cytokeratin-18 in chronic hepatitis C, Liver Int. 2014: 34: 544–550

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016

Anna Pniewska No Comments

Zgodnie z wcześniejszą informacją zawartą w Programie VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego umieszczoną na stronie http://www.termedia.pl/Konferencje?program&e=476&p=3836

Zarząd Główny PTHepat przypomina, że Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 w Hotelu Narvil w Serocku o godzinie 17:35; w przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania uchwał Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 17:40

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 9-11 czerwca 2016

Anna Pniewska No Comments

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się 9-11 czerwca 2016 r. w Serocku w Hotelu Narvil.

Szczegółowy Program Zjazdu znajduje się pod adresem: http://www.termedia.pl/Konferencje?program&e=476&p=3836

 

Konferencja Cost Effectiveness in Liver Disorders (CELD)

Anna Pniewska No Comments

W dniach 23-25 czerwca 2016 odbędzie się w Budapeszcie konferencja Cost Effectiveness in Liver Disorders (CELD).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.celdbudapest.eu/