Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków PTHepat w dn. 10.06.2016
Autor: Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak
Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności w roku 2015-2016
Autor: Robert Flisiak
Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności w roku 2014-2015
Autor: Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak
Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności w roku 2013-2014
Autor: Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak
Pobierz dokument