Fotorelacja: XVI Naukowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Postępy w Hepatologii 2012: http://www.termedia.pl/Foto/73

Fotorelacja: Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2013: http://www.termedia.pl/Foto/112

Fotorelacja: XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2014: http://www.termedia.pl/Foto/155

Fotorelacja: XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2015: http://www.termedia.pl/Foto/208/6778#galleryBegin