Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne objęło w 2021 r. honorowym patronatem kampanię edukacyjną „Przełamać ciszę”, poświęconą rakowi wątrobowokomórkowemu (HCC).

W ramach kampanii opracowane zostały materiały edukacyjne dla pacjentów i wszystkich tych, którzy poszukują informacji o HCC. Udostępniono je na stronie internetowej:

www.przelamaccisze.pl.

Znajdują się na niej m.in. informacje dotyczące przyczyn powstawania HCC, diagnostyki i metod leczenia, a także mapa z poradniami onkologicznymi w Polsce.

W ramach kampanii powstał również raport pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje”, który szczegółowo opisuje aktualną sytuację pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Link do raportu:

https://przelamaccisze.pl/files/Raport_Leczenie_raka_watrobowokomorkowego.pdf

Comments are closed.