Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszego powiadomienia, uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2020 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
Zebranie odbędzie się w Hotelu Viena House w Katowicach (ul. Sokolska 24) o godz. 19:45, II termin 20:00.

Program Walnego Zgromadzenia Członków PTHepat:
l. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sytuacji prawnej dotyczącej siedziby Towarzystwa.
5. Głosowanie nad zmianą Statutu Towarzystwa w zakresie § 2:
Dotychczasowa treść:
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Szczecin. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”
Proponowana treść;
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Bydgoszcz. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”.
6. Przedstawienie wyników głosowania.
7. Zamknięcie obrad.
Sekretarz ZG PTHepat                                                               Prezes ZG PTHepat
Dr n. med. Anna Pniewska                                                       Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Comments are closed.