Podczas Inauguracji VII Zjazdu PTHepat wręczona została nagroda hepatologiczna imienia Profesora Piotra Boronia za najlepszą pracę opublikowaną w latach 2013-2016 przez młodego hepatologa. W imieniu Komisji Konkursowej nagrodę wręczył jej Przewodniczący Profesor Jacek Juszczyk. Laureatką w roku 2016 została dr med. Anna Parfieniuk-Kowerda, która była pierwszym autorem pracy – Serum cytochrome c and m30-neoepitope of cytokeratin-18 in chronic hepatitis C, Liver Int. 2014: 34: 544–550

Comments are closed.