Wybory Zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2016

Wybory Zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2016

Wojciech Lisik No Comments

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2016 wybrano Zarząd PTHepat na kadencję 2016-2019 w składzie:

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski – Prezes

Dr hab. med. Wojciech Lisik – Sekretarz

Dr n. med. Dariusz Wasiak – Skarbnik

Dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz – V-ce Prezes

Prof. dr hab. med. Marek Woynarowski – V-ce Prezes (Prezes Elekt na kadencję 2019-2022)

Prof. dr hab. med. Robert Flisiak – Członek Honorowy Zarządu

Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz – Członek Zarządu

Dr hab. med. Michał Kukla – Członek Zarządu

Dr n. med.  Ewa Janczewska – Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna:

Dr n. med. Alicja Kalinowska

Dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Dr n. med.  Olga Tronina

Najepsze prace oryginalne VII Zjazdu PTHepat 2016

Wojciech Lisik No Comments

Podczas Inauguracji VII Zjazdu PTHepat Przewodniczący Komitetu Naukowego VII Zjazdu PTHepat, prof. Robert Flisiak  wręczył nagrody za najlepsze nadesłane prace :

1 nagroda:

Świderska M i wsp. Increased frequencies of Th-17 CD4-T-cells and decreased of T-regulatory cells in non-alcoholic fatty liver disease

2 równorzędne trzy nagrody:
– Wróblewska A. i wsp. Interferon lambda polymorphisms associate with body iron indices and hepatic expression of interferon-responsive long non-coding RNA in chronic hepatitis C
– Janczewska E i wsp. Efficacy of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir±ribavirin in patients with HCV genotype 1 and 4 infection – final data from the real-world AMBER study.
– Zarębska-Michaluk D. i wsp. Safety of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir±ribavirin in patients with HCV genotype 1 and 4 infection – final data from the real-world AMBER study.

Nagroda hepatologiczna imienia Profesora Piotra Boronia – wręczona

Wojciech Lisik No Comments

Podczas Inauguracji VII Zjazdu PTHepat wręczona została nagroda hepatologiczna imienia Profesora Piotra Boronia za najlepszą pracę opublikowaną w latach 2013-2016 przez młodego hepatologa. W imieniu Komisji Konkursowej nagrodę wręczył jej Przewodniczący Profesor Jacek Juszczyk. Laureatką w roku 2016 została dr med. Anna Parfieniuk-Kowerda, która była pierwszym autorem pracy – Serum cytochrome c and m30-neoepitope of cytokeratin-18 in chronic hepatitis C, Liver Int. 2014: 34: 544–550

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016

Wojciech Lisik No Comments

Zgodnie z wcześniejszą informacją zawartą w Programie VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego umieszczoną na stronie http://www.termedia.pl/Konferencje?program&e=476&p=3836

Zarząd Główny PTHepat przypomina, że Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 w Hotelu Narvil w Serocku o godzinie 17:35; w przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania uchwał Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 17:40

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 9-11 czerwca 2016

Wojciech Lisik No Comments

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się 9-11 czerwca 2016 r. w Serocku w Hotelu Narvil.

Szczegółowy Program Zjazdu znajduje się pod adresem: http://www.termedia.pl/Konferencje?program&e=476&p=3836