Konferencja Cost Effectiveness in Liver Disorders (CELD)

Konferencja Cost Effectiveness in Liver Disorders (CELD)

Wojciech Lisik No Comments

W dniach 23-25 czerwca 2016 odbędzie się w Budapeszcie konferencja Cost Effectiveness in Liver Disorders (CELD).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.celdbudapest.eu/

VII Zjazd PTHepat – nadsyłanie streszczań już otwarte

Wojciech Lisik No Comments

VII Zjazd PTHepat odbędzie się w Centrum Konferencyjnym hotelu NARVIL w Serocku w dniach 9-11 czerwca 2016. Szczegółowe informacje, rejestracja, a także nadsyłanie streszczeń są już dostępne na stronie internetowej: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=476&p=3498

 

 

Międzynarodowy Kongres Hepatologiczny EASL – Barcelona

Wojciech Lisik No Comments

International Liver Congress 2016 - Barcelona

W dniach 13-17 kwietnia 2016 r. w Barcelonie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Hepatologiczny Europejskiego Towarzystwa Chorób Wątroby (EASL ILC).Szczegółow informację są dostępne na stronie Kongresu: http://ilc-congress.eu/

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia konferencyjne PTHepat, obejmujące m.in. uczestnictwo w EASL ILC 2016.

Konferencja ELITA/ESOT Liver transplantation in HCV or HBV positive recipients w Mediolanie

Wojciech Lisik No Comments

Informujemy o odbywającej się w Mediolanie w dniu 1 kwietnia 2016 r. konferencji monotematycznej  ELITA/ESOT pod tytulem „Liver transplantation in HCV or HBV positive recipients: where we are and where we are going”. Rejestracja znajduje się na stronie internetowej: http://www.esot.org/news/latest-news/elita-monothematic-conference-2016

 

 

Clinical and Experimental Hepatology uzyskało 7 punktów MNiSW

Wojciech Lisik No Comments

W dniu 23 grudnia 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nową listę punktową czasopism. Jak możecie Państwo sprawdzić w załączonym pliku, który został zamieszczony na stronach MNiSW Clinical and Experimental Hepatology uzyskało 7 punktów. Mamy nadzieję że zwiększy to atrakcyjność naszego czasopisma wśród potencjalnych autorów, zwłaszcza że Redakcja planuje jego dalszy rozwój w kierunku PubMed i uzyskania Impact Factor. Oczywiście spełnienie tych planów nie będzie możliwe bez udziału członków PTHepat. Zapraszamy potencjalnych autorów do nadsyłania swoich prac.