Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbyło się  7 czerwca 2019 w Mikołajkach w trakcie VIII Zjazdu Towarzystwa.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodnicząca –  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Vice Prezes –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Sekretarz – Dr n. med. Anna Pniewska

Skarbnik – Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Członek – Dr n.med. Olga Tronina

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca – Dr n. med. Ewa Janczewska

Członek – Dr n.med. Dorota Zarębska-Michaluk

Członek – Dr n. med. Dariusz Wasiak

Comments are closed.