Wzorem ubiegłych lat Polskie Towarzystwo Hepatologiczne (PTHepat) pragnie zaproponować w roku 2021 staże zagraniczne lekarzom ( od 1 do 4 tygodni), członkom PTHepat, zajmującym się problematyką chorób wątroby w jednym z renomowanych europejskich ośrodków hepatologicznych.

.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:
– skan wniosku na adres: kikchzak@cm.umk.pl
– oryginał na adres:
Prof. Małgorzata Pawłowska, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK w Bydgoszczy, Ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje oraz wniosek dla kandydatów:

Stypendia wyjazdowe 2021