Wzorem ubiegłych lat Polskie Towarzystwo Hepatologiczne (PTHepat) pragnie zaproponować staże zagraniczne (od 1 do 4 tygodni) lekarzom, członkom PTHepat, zajmującym się problematyką chorób wątroby, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków hepatologicznych.

.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:
– skan wniosku na adres: sekretarz@pasl.pl
– oryginał na adres:
Dr n. med. Damian Piotrowski
Sekretarz ZG PTHepat
Katedra i Oddział Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Aleja Legionów 49, 41-902 Bytom
.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje oraz wniosek dla kandydatów:

Stypendium wyjazdowe.