Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

  • Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska
  • Prof. dr hab. med. Robert Flisiak
  • Prof. dr hab. med. Waldemar Halota
  • Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
  • dr hab. med. Wiesław Kryczka
  • Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski
  • Prof. dr hab. med. Jerzy Socha
  • Prof. dr hab. med. Jerzy Szczerbań
  • Prof. dr hab. med. Krzysztof Zwierz