Zgodnie z Regulaminem,  w okresie od 1 stycznia do 31  kwietnia 2016 roku zostanie przeprowadzony Konkursu hepatologiczny o nagrodę im. Profesora Piotra Boronia

Regulamin konkursu o nagrodę imienia Profesora Piotra Boronia

Komisja Konkursowa o nagrodę imienia Profesora Piotra Boronia

Laurecin nagrody imienia Profesora Piotra Boronia