Zarząd Główny PTHepat – kadencja 2022-2025

Zarząd Główny PTHepat – kadencja 2022-2025

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

W dniu 26.05.2022 w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2025

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący –  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Vice Prezes –  Dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Sekretarz – Dr n. med. Damian Piotrowski

Skarbnik – Dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Dr n. med. Olga Tronina

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

KOMISJA  REWIZYJNA

Dr n. med. Monika Pazgan-Simon

Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska

 

Administrator No Comments

Pomoc dla Ukrainy
.
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego podjął jednogłośną decyzję o przekazaniu darowizny finansowej w wysokości 20 000 PLN na rzecz pomocy Ukrainie. Kwota została przesłana na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest jedną z organizacji koordynujących tę pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze nie są w stanie zapobiec tragedii ludzkiej, ale mamy nadzieję, że nasza darowizna przyczyni się choćby w minimalnym stopniu do uratowania czyjegoś życia.
 .

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Zjazd PTHepat 2022

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, który odbędzie się w dniach 26-28.05.2022 w Gdyni.

Konferencja jest planowana w formie hybrydowej. Program skierowany będzie do lekarzy hepatologów, chorób zakaźnych i wszystkich innych specjalności, którzy chcą skorzystać z wiedzy wykładowców i ekspertów PTHepat.

TEMATY PRZEWODNIE

• Wirusowe zapalenia wątroby z uwzględnieniem eliminacji HBV i HCV
• Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby
• COVID-19 a wątroba
• Nowotwory wątroby
• Transplantacje wątroby
• MAFLD/NAFLD
• Hepatotoksyczność leków i suplementów diety
• Marskość wątroby i jej powikłania

Szczegółowy program oraz formularz zapisów będą dostępne na stronie Zjazdu:

Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (konferencjapthepat.pl)

Podczas Zjazdu (w dniu 27.05.2022, w godz. 8.00 – 9.30) odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, w trakcie którego odbędą się wybory Prezesa, Prezesa Elekta, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz członków zarządu PTHepat oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2025.  Warunkiem udziału w głosowaniu jest opłacenie składki członkowskiej za 2022r. Poniżej przedstawiamy planowany porządek obrad.

WZ2022 – Porządek obrad

 

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Profesor Jerzy Jaroszewicz został członkiem grupy ekspertów EASL: Task Force on Liver Cancer Prevention.

Grupa ta aktywnie włączyła się w działania na szczeblu EU w zakresie profilaktyki i screeningu HCC. W ramach tych działań powstał list EASL: 10 asks to improve liver cancer care and prevention (w załączeniu). W celu przekazania listu do Parlamentu Europejskiego niezbędne jest uzyskanie 5000 podpisów (zarówno instytucji, jak i osób prywatnych).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego o wsparcie w/w inicjatywy poprzez złożenie podpisu elektronicznego pod listem. 

Więcej informacji oraz link do złożenia podpisu znajdą Państwo na stronie:

10 Asks to Improve Liver Cancer Care and Prevention – EASL-The Home of Hepatology.

W załączeniu list EASL oraz list Profesora Jerzego Jaroszewicza.

easl-open-letter-on-liver-cancer-care

List Prof. Jerzego Jaroszewicza

 

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

W dniach 15-17 września 2021r. odbędzie się 14. Kongres E-AHPBA (The European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association).

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą uzyskać pełne informacje na stronie:

E-AHPBA Congress 2021 – Bilbao (eahpba2021bilbao.com)