Składki w wysokości 50 PLN rocznie należy wpłacać na konto Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w BZ WBK nr konta 80 1090 2268 0000 0001 0836 7133 z dopiskiem składka członkowska PTHepat za rok …

Uwaga nowi członkowie, wypełnione deklaracje członkowskie należy wysyłać na adres:

Dr n.med Damian Piotrowski,
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii SUM w Katowicach
ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice. 

Statut PYHDeklaracja PTH