Składki w wysokości 50 PLN rocznie należy wpłacać na konto Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w BZ WBK nr konta 80 1090 2268 0000 0001 0836 7133 z dopiskiem składka członkowska PTHepat za rok …

Uwaga nowi członkowie, wypełnione deklaracje członkowskie należy wysyłać na adres:

Dr n.med Anna Pniewska,
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK w Bydgoszczy
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz. 

Statut PYHDeklaracja PTH