Składki w wysokości 50 PLN rocznie należy wpłacać na konto Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w BZ WBK nr konta 80 1090 2268 0000 0001 0836 7133 z dopiskiem składka członkowska PTHepat za rok …

Uwaga nowi członkowie, wypełnione deklaracje członkowskie należy wysyłać na adres: Dr hab. Jerzy Jaroszewicz, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 14.

Poniżej możesz pobrać dokument deklaracji członkowskiej PTH

Statut PYHDeklaracja PTH