Zachęcamy do zapoznania się z czasopismami naukowymi PTHepat.

Rocznik Hepatologia

Czasopismo PTH: „Clinical & Experimental Hepatology”