W celu wsparcia aktywności naukowej i publikacyjnej środowiska hepatologicznego, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne (PTHepat) pragnie zaproponować w roku 2021 program stypendiów konferencyjnych młodym członkom PTHepat, zajmującym się problematyką chorób wątroby.
 .
Wypełniony formularz należy wysłać:
– skan wniosku na adres: kikchzak@cm.umk.pl
– oryginał na adres:
Prof. Małgorzata Pawłowska, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK w Bydgoszczy, Ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
 .
Szczegółowe informacje poniżej: