Polskie Towarzystwo Hepatologiczne powstało w 1995 roku.

Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego PTH była profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Za jej kadencji członkami Zarządu byli: prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, prof. dr hab. Jerzy Polański, dr n med. Marta Syczewska, dr n med. Waldemar Urbanowicz, dr n med. Janusz Miętkiewski, prof. dr hab Zbigniew Gonciarz.

Kolejnym Prezesem PTH został prof. dr hab. Krzysztof Zwierz. W tym czasie członkami Zarządu Głównego byli: prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska, prof. dr hab. Zbigniew Gonciarz, dr n. med. Dariusz Lebensztajn, dr hab. n. med. Piotr Małkowski, dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, prof. dr hab. Jerzy Polański, dr n. med. Krzysztof Bardadin, prof. dr hab. Waldemar Halota, dr hab. n. med. Jacek Pawlak, prof. dr hab. Jerzy Socha, dr n. med. Marek Woynarowski.

Na następcę prof. dr hab. Krzysztofa Zwierza został wybrany prof. dr hab. Jerzy Polański. Członkami Zarządu byli: dr n. med. Krzysztof Bardadin, dr n. med. Paweł Białek, prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska, prof. dr hab. Waldemar Halota, dr hab. n. med. Piotr Małkowski, dr hab. n. med. Jacek Pawlak, dr hab. n. med. Joanna Pawłowska, prof. dr hab. Jerzy Socha, prof. dr hab. Krzysztof Zwierz.

Następnie stanowisko Pierwszego Prezesa objął dr hab. n. med. Piotr Małkowski . Skład Zarządu Głównego: dr hab. n. med.. Jacek Pawlak, dr n med. Urszula Ołdakowska- Jedynak, dr n med. Leszek Adadyński, prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska, prof. dr hab. Jerzy Polański, prof. dr hab. Waldemar Halota, dr hab. n med. Joanna Pawłowska, dr hab n med Ryszard Pacho, dr n med Krzysztof Bardabin, dr hab n med Małgorzata Pawłowska, dr n med Wiesław Kryczka.

W maju 2004 roku na Prezesa elekta została wybrana prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska.