Polskie Towarzystwo Hepatologiczne powstało w 1995 roku /pierwsza rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23.12.1995 r./

 

W latach 1995-1999 pierwszym Prezesem Zarządu Głównego PTH była prof. dr hab. Anna BorońKaczmarska. W tej kadencji członkami Zarządu byli: prof. dr hab. Krzysztof Zwierz- Vice Prezes, prof. dr hab. Jerzy Polański – Vice Prezes, dr n med. Marta Syczewska – sekretarz, dr n med. Waldemar Urbanowicz – skarbnik oraz członkowie: dr n med. Janusz Miętkiewski, prof. dr hab. Zbigniew Gonciarz.

 

 W latach 1999-2002 kolejnym Prezesem PTH został prof. dr hab. Krzysztof Zwierz. W składzie Zarządu Głównego byli: prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska (Past Prezes), prof. dr hab. Jerzy Polański – Prezes Elekt , prof. dr hab. Zbigniew Gonciarz- Vice Prezes, dr n. med. Dariusz Lebensztajn – sekretarz, dr n. med. Sławomir Pancewicz- skarbnik, członkowie: dr hab. Piotr Małkowski, dr n. med. Krzysztof Bardadin, prof. dr hab. Waldemar Halota, prof. dr hab. Jerzy Socha.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: dr hab. Jacek Pawlak, dr hab. Dariusz Patrzałek, dr n. med. Marek Woynarowski.

 

latach 2002 – 2005 następnym Prezesem został wybrany prof. dr hab. Jerzy Polański. W skład Zarządu Głównego weszli: dr hab. Joanna Pawłowska- Vice Prezes, prof. dr hab. Krzysztof Zwierz -Past Prezes, dr hab. Piotr Małkowski – Prezes Elekt, dr n. med. Zbigniew Biejat – sekretarz, dr n. med. Paweł Białek – skarbnik , członkowie: prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska, prof. dr hab. Waldemar Halota, prof. dr hab. Jerzy Socha, dr n. med. Krzysztof Bardadin

 

W latach 2005 – 2008 stanowisko Prezesa objął prof. dr hab. Piotr Małkowski . W Skład Zarządu Głównego zostali wybrani: dr hab. Jacek Pawlak – Vice Prezes, prof. dr hab. Jerzy Polański – Past Prezes, prof. dr hab. Anna Boroń- Kaczmarska -Prezes Elekt , dr n med. Urszula Ołdakowska-Jedynak – sekretarz, dr n med. Leszek Adadyński – skarbnik oraz członkowie: prof. dr hab. Waldemar Halota , dr hab. Ryszard Pacho.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani członkowie: dr n. med. Krzysztof Bardadin, dr hab. Małgorzata Pawłowska, dr n. med. Wiesław Kryczka

 

W latach 2008 – 2011 Prezesem została prof. dr hab. n. med. Anna Boroń – Kaczmarska.

W Skład Zarządu Głównego weszli również: dr hab. Urszula Ołdakowska-Jedynak – Vice Prezes , prof. dr hab. Piotr Małkowski – Past Prezes, prof. dr hab. Joanna Pawłowska – Vice Prezes Elekt, dr hab. Marta Wawrzynowicz– Syczewska – sekretarz, dr n. med. Dariusz  Adamczyk – skarbnik oraz członkowie; prof. dr hab. Waldemar Halota, prof. dr hab. Krzysztof Simon, dr hab. Dariusz Lebensztejn.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, dr hab. Wiesław Kryczka, dr n. med. Krzysztof Bardadin.

 

W latach 2010 – 2013 kolejnym Prezesem została prof. dr hab. Joanna Pawłowska.

Skład Zarządu Głównego stanowili : prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz- Syczewska – Vice Prezes, prof. dr hab. Robert Flisiak – Prezes Elekt, dr hab. Marek Woynarowski –sekretarz, dr n. med. Piotr Czubkowski – skarbnik oraz członkowie – prof. Andrzej Habior, prof. dr hab. Piotr Małkowski, prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska – członek Honorowy

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani: dr n med. Krzysztof Bardadin, dr hab. Wiesław Kryczka, prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

 

W latach 2013 – 2016 następne stanowisko Prezesa objął prof. dr hab. Robert Flisiak. W składzie Zarządu byli : prof. dr hab. Marek Woynarowski – Vice Prezes, prof. dr hab. Piotr Małkowski –Vice Prezes Elekt, dr hab. Jerzy Jaroszewicz – sekretarz, dr n. med. Alicja Kalinowska – skarbnik oraz członkowie: prof. dr hab. Andrzej Habior, prof. dr hab. Krzysztof Simon, prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, prof. dr hab. Joanna Pawłowska – członek Honorowy

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: dr n. med. Krzysztof Bardadin, dr n. med. Piotr Czubkowski, dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

 

W latach 2016 – 2019 kolejnym Prezesem PTHepat został prof. dr hab. Piotr Małkowski.

W skład Zarządu zostali wybrani: dr hab. Jerzy Jaroszewicz – Vice Prezes, prof. dr hab. Marek Woynarowski –Vice Prezes Elekt, prof. dr hab. Wojciech Lisik – sekretarz, dr n. med. Dariusz Wasiak – skarbnik oraz członkowie: dr hab. Michał Kukla, prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, dr n. med. Ewa Janczewska i prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak – członek Honorowy Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani członkowie: dr n. med. Alicja Kalinowska, dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk, dr n. med. Olga Tronina.

 

W latach 2019 – 2022  Prezesem PTHepat została prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska.

W skład Zarządu zostali wybrani: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewicz – Vice Prezes (Prezes Elekt), prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik –Vice Prezes, dr n. med. Anna Pniewska – sekretarz, dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz – skarbnik oraz członkowie: prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, dr hab. n. med. Michał Kukla, dr n. med. Olga Tronina oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – Członek Honorowy Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani członkowie: dr n. med. Ewa Janczewska, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk, dr n. med. Dariusz Wasiak.