Europejskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby (EASL)  http://www.easl.eu/
Amerykańskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby (AASLD) http://www.aasld.org
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: http://www.choroby-zakazne.pl/