Europejskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby (EASL)  http://www.easl.eu/
Amerykańskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby (AASLD) http://www.aasld.org