Europejskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby (EASL)  http://www.easl.eu/
Amerykańskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby (AASLD) http://www.aasld.org

Polska Grupa Ekspertów HCV:  PGE HCV

Polska Grupa Ekspertów HBV:  PGE HBV