Aktualności

2nd European Fatty Liver Conference 2018

Wojciech Lisik No Comments

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w 2nd European Fatty Liver Congress, który odbędzie się  w Maastricht,  w dniach 28 luty-2 marca 2018
Program konferencji:  2nd European Fatty Liver Conference 2018  http://www.eflc2018.org

Poparcie protestu prowadzonego przez lekarzy rezydentów i innych przedstawicieli zawodów medycznych

Wojciech Lisik No Comments

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego wyraża pełne poparcie dla postulatów zgłaszanych  przez protestujących, w szczególności dotyczących podniesienia wydatków budżetowych na służbę zdrowia do poziomu 6,8 procenta, likwidację kolejek oraz poprawę warunków pracy i płac w ochronie zdrowia.

Postulaty te są wspólne dla całego środowiska medycznego, które chce leczyć i pracować w godnych warunkach, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjentów.

Clinical and Experimental Hepatology uzyskało 7 punktów MNiSW

Wojciech Lisik No Comments

W dniu 23 grudnia 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nową listę punktową czasopism. Jak możecie Państwo sprawdzić w załączonym pliku, który został zamieszczony na stronach MNiSW Clinical and Experimental Hepatology uzyskało 7 punktów. Mamy nadzieję że zwiększy to atrakcyjność naszego czasopisma wśród potencjalnych autorów, zwłaszcza że Redakcja planuje jego dalszy rozwój w kierunku PubMed i uzyskania Impact Factor. Oczywiście spełnienie tych planów nie będzie możliwe bez udziału członków PTHepat. Zapraszamy potencjalnych autorów do nadsyłania swoich prac.

Certyfikat Hepatologa

Wojciech Lisik No Comments

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTHepat zainicjowano program „Certyfikatu Hepatologa”.

Regulamin i wzór Wniosku znajdują się w zakładce TOWARZYSTWO