Aktualności

XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Wojciech Lisik No Comments

 

Szanowni Państwo,

XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się 1-3 czerwca 2017 r. w Mikołajkach w Hotelu „Gołębiewski”.

Szczegółowy Program Zjazdu znajduje się pod adresem: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=599&p=4089

Clinical and Experimental Hepatology uzyskało 7 punktów MNiSW

Wojciech Lisik No Comments

W dniu 23 grudnia 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nową listę punktową czasopism. Jak możecie Państwo sprawdzić w załączonym pliku, który został zamieszczony na stronach MNiSW Clinical and Experimental Hepatology uzyskało 7 punktów. Mamy nadzieję że zwiększy to atrakcyjność naszego czasopisma wśród potencjalnych autorów, zwłaszcza że Redakcja planuje jego dalszy rozwój w kierunku PubMed i uzyskania Impact Factor. Oczywiście spełnienie tych planów nie będzie możliwe bez udziału członków PTHepat. Zapraszamy potencjalnych autorów do nadsyłania swoich prac.

Certyfikat Hepatologa

Wojciech Lisik No Comments

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTHepat zainicjowano program „Certyfikatu Hepatologa”.

Regulamin i wzór Wniosku znajdują się w zakładce TOWARZYSTWO