Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

W dniach 8-10 marca 2021r. w Paryżu odbędzie się 14. Konferencja Hepatologiczna (14th Paris Hepatology Conference (PHC) ). W ubiegłych latach konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem hepatologów z całego świata.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą uzyskać pełne informacje na stronie:

https://www.aphc.info

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne objęło patronatem działania przeprowadzane w ramach projektu “HCV Akcja Identyfikacja”. W ramach projektu studenci uczelni medycznych biorą udział w konkursie, w którym przygotowują amatorski film promujący wiedzę na temat przewlekłego zapalenia wątroby typu C oraz testowania w kierunku zakażeń HCV.

Poniżej zamieszczamy link do filmu laureata konkursu:

 https://vimeo.com/483138238

Administrator No Comments

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

W tych trudnych dla wszystkich czasach pandemii

Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia.

Niech czas Świąt przyniesie odpoczynek

I chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków

Oraz energię, optymizm i pomyślność na cały następny rok.

 

Prezes PTHepat

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTHepat

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszego powiadomienia, uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2020 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
Zebranie odbędzie się w Hotelu Viena House w Katowicach (ul. Sokolska 24) o godz. 19:45, II termin 20:00.

Program Walnego Zgromadzenia Członków PTHepat:
l. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sytuacji prawnej dotyczącej siedziby Towarzystwa.
5. Głosowanie nad zmianą Statutu Towarzystwa w zakresie § 2:
Dotychczasowa treść:
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Szczecin. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”
Proponowana treść;
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Bydgoszcz. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”.
6. Przedstawienie wyników głosowania.
7. Zamknięcie obrad.
Sekretarz ZG PTHepat                                                               Prezes ZG PTHepat
Dr n. med. Anna Pniewska                                                       Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Powołanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2022

Administrator No Comments

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbyło się  7 czerwca 2019 w Mikołajkach w trakcie VIII Zjazdu Towarzystwa.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodnicząca –  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Vice Prezes –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Sekretarz – Dr n. med. Anna Pniewska

Skarbnik – Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Członek – Dr n.med. Olga Tronina

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca – Dr n. med. Ewa Janczewska

Członek – Dr n.med. Dorota Zarębska-Michaluk

Członek – Dr n. med. Dariusz Wasiak