Anna Pniewska No Comments

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

W tych trudnych dla wszystkich czasach pandemii

Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia.

Niech czas Świąt przyniesie odpoczynek

I chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków

Oraz energię, optymizm i pomyślność na cały następny rok.

 

Prezes PTHepat

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTHepat

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszego powiadomienia, uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2020 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
Zebranie odbędzie się w Hotelu Viena House w Katowicach (ul. Sokolska 24) o godz. 19:45, II termin 20:00.

Program Walnego Zgromadzenia Członków PTHepat:
l. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sytuacji prawnej dotyczącej siedziby Towarzystwa.
5. Głosowanie nad zmianą Statutu Towarzystwa w zakresie § 2:
Dotychczasowa treść:
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Szczecin. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”
Proponowana treść;
,,Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Bydgoszcz. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego”.
6. Przedstawienie wyników głosowania.
7. Zamknięcie obrad.
Sekretarz ZG PTHepat                                                               Prezes ZG PTHepat
Dr n. med. Anna Pniewska                                                       Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Powołanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2022

Anna Pniewska No Comments

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbyło się  7 czerwca 2019 w Mikołajkach w trakcie VIII Zjazdu Towarzystwa.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodnicząca –  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Vice Prezes –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Sekretarz – Dr n. med. Anna Pniewska

Skarbnik – Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Członek – Dr n.med. Olga Tronina

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca – Dr n. med. Ewa Janczewska

Członek – Dr n.med. Dorota Zarębska-Michaluk

Członek – Dr n. med. Dariusz Wasiak

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2019

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

Członkowie  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,

 

W załączeniu  przesyłam porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. ok. godz. 19,30

 

Przypominam, że osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są tylko członkowie z aktualnie opłaconymi składkami.

 

Od 2014 roku  składki w wysokości 50 PLN rocznie należy wpłacać  jedynie na konto Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w  dawniej BZ WBK/ obecnie Santander  nr konta 80 1090 2268 0000 0001 0836 7133 z dopiskiem składka członkowska PTHepat za rok…./

Wpłaty w Mikołajkach nie będą przyjmowane. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu mogą tylko Ci członkowie PTHepat, którzy uregulowali wpłaty i są na liście, lub okażą przy wejściu kopię dokonanego przelewu.

Zapraszam na obrady Walnego Zgromadzenia PTHepat.

 

Z poważaniem,

Piotr Małkowski

 

Konkurs Hepatologiczny im. Piotra Boronia

Anna Pniewska No Comments

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Hepatologicznym organizowanym przez Fundację Medycyny Klinicznej  o nagrodę im. Profesora Piotra Boronia.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 30 kwietnia 2019 roku.