Powołanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2022

Powołanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2022

Anna Pniewska No Comments

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbyło się  7 czerwca 2019 w Mikołajkach w trakcie VIII Zjazdu Towarzystwa.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodnicząca –  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Vice Prezes –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Sekretarz – Dr n. med. Anna Pniewska

Skarbnik – Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Członek – Dr n.med. Olga Tronina

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca – Dr n. med. Ewa Janczewska

Członek – Dr n.med. Dorota Zarębska-Michaluk

Członek – Dr n. med. Dariusz Wasiak

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego 2019

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

Członkowie  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,

 

W załączeniu  przesyłam porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. ok. godz. 19,30

 

Przypominam, że osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są tylko członkowie z aktualnie opłaconymi składkami.

 

Od 2014 roku  składki w wysokości 50 PLN rocznie należy wpłacać  jedynie na konto Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w  dawniej BZ WBK/ obecnie Santander  nr konta 80 1090 2268 0000 0001 0836 7133 z dopiskiem składka członkowska PTHepat za rok…./

Wpłaty w Mikołajkach nie będą przyjmowane. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu mogą tylko Ci członkowie PTHepat, którzy uregulowali wpłaty i są na liście, lub okażą przy wejściu kopię dokonanego przelewu.

Zapraszam na obrady Walnego Zgromadzenia PTHepat.

 

Z poważaniem,

Piotr Małkowski

 

Konkurs Hepatologiczny im. Piotra Boronia

Anna Pniewska No Comments

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Hepatologicznym organizowanym przez Fundację Medycyny Klinicznej  o nagrodę im. Profesora Piotra Boronia.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 30 kwietnia 2019 roku.

XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się 7-9 czerwca 2018 r. w Mikołajkach w Hotelu „Gołębiewski”.

Szczegółowy Program Zjazdu znajduje się pod adresem:  https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=785&p=4804

Termin przesyłania streszczeń upływa 3 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do uczestnictwa.

2nd European Fatty Liver Conference 2018

Anna Pniewska No Comments

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w 2nd European Fatty Liver Congress, który odbędzie się  w Maastricht,  w dniach 28 luty-2 marca 2018
Program konferencji:  2nd European Fatty Liver Conference 2018  http://www.eflc2018.org