Aktualności

Zapewnienie wysokiej jakości opieki w zakresie wirusowych zapaleń wątroby uchodźcom z Ukrainy

Administrator No Comments

Szanowani Państwo
zachęcamy do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem EASL, ECDC oraz WHO w sprawie zapewnienia wysokiej jakości opieki w zakresie wirusowych zapaleń wątroby uchodźcom z Ukrainy. Oświadczenie to jest dostępne w wielu językach, również polskim na stronie EASL.

link do pobrania pliku PDF ze strony PASL: WHO-ECDC-EASL-statement-FINAL_PL

Zarząd Główny PTHepat – kadencja 2022-2025

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

W dniu 26.05.2022 w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2025

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący –  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Vice Prezes –  Dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Sekretarz – Dr n. med. Damian Piotrowski

Skarbnik – Dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Dr n. med. Olga Tronina

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

KOMISJA  REWIZYJNA

Dr n. med. Monika Pazgan-Simon

Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska

 

Kampania edukacyjna „Przełamać ciszę”

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne objęło w 2021 r. honorowym patronatem kampanię edukacyjną „Przełamać ciszę”, poświęconą rakowi wątrobowokomórkowemu (HCC).

W ramach kampanii opracowane zostały materiały edukacyjne dla pacjentów i wszystkich tych, którzy poszukują informacji o HCC. Udostępniono je na stronie internetowej:

www.przelamaccisze.pl.

Znajdują się na niej m.in. informacje dotyczące przyczyn powstawania HCC, diagnostyki i metod leczenia, a także mapa z poradniami onkologicznymi w Polsce.

W ramach kampanii powstał również raport pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje”, który szczegółowo opisuje aktualną sytuację pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Link do raportu:

https://przelamaccisze.pl/files/Raport_Leczenie_raka_watrobowokomorkowego.pdf

Administrator No Comments

Pomoc dla Ukrainy
.
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego podjął jednogłośną decyzję o przekazaniu darowizny finansowej w wysokości 20 000 PLN na rzecz pomocy Ukrainie. Kwota została przesłana na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest jedną z organizacji koordynujących tę pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze nie są w stanie zapobiec tragedii ludzkiej, ale mamy nadzieję, że nasza darowizna przyczyni się choćby w minimalnym stopniu do uratowania czyjegoś życia.
 .

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Konkurs im. Profesora Piotra Boronia

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Hepatologicznym organizowanym przez Fundację Medycyny Klinicznej  i Polskie Towarzystwo Hepatologiczne o nagrodę im. Profesora Piotra Boronia.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 30 kwietnia 2022 roku.

Regulamin -Konkurs im. Profesora Piotra Boronia