Aktualności

XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego – zgłaszanie abstraktów

Administrator No Comments

XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Katowicach w hotelu Vienna House Easy by Wyndham.
Jest już aktywna strona samej konferencji z możliwością zgłaszania abstraktów na konferencję.
Link: https://konferencja-pthepat.pl/

XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Administrator No Comments

XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego odbędzie się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Katowicach w hotelu Vienna House Easy by Wyndham.
Program opracowywany przez Komitet Naukowy składający się z członków Zarządu Głównego Towarzystwa, wybitnych ekspertów w dziedzinie hepatologii, obejmuje 12 sesji tematycznych:

 • Sesja inauguracyjna – hepatologia interdyscyplinarnie
 • Wirusowe zapalenia wątroby od A do E
 • Zakażenia HCV
 • Sesja Transplantacyjna
 • Choroby wątroby związane z alkoholem
 • Marskość wątroby i jej powikłania
 • Nowotwory wątroby
 • MAFLD
 • Polekowe uszkodzenia wątroby
 • Choroby wątroby – aktualne aspekty
 • Sesja najlepsze doniesienia oryginalne
 • Sesja Kazuistyczna

Podczas Konferencji w dedykowanych sesjach prezentowane ustnie będą również najlepsze doniesienia oryginalne oraz kazuistyczne. W najbliższych dniach zostanie uruchomiony system elektroniczny nadsyłania streszczeń doniesień naukowych oryginalnych i kazuistycznych o czym poinformujemy na stronie Towarzystwa. Termin zgłaszania abstraktów upływa z końcem kwietnia 2023 r.
Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji jak również nadsyłania streszczeń. Z uwagi na fakt, że program nie jest jeszcze zamknięty przyjmujemy sugestie tematów do poruszenia pod adresem: sekretarz@pasl.pl.

Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV dotyczące leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C z roku 2023 (poprawione)

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję o publikacji najnowszych rekomendacji dotyczących leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C.
Zapraszam do lektury:
Rekomendacje

Zapewnienie wysokiej jakości opieki w zakresie wirusowych zapaleń wątroby uchodźcom z Ukrainy

Administrator No Comments

Szanowani Państwo
zachęcamy do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem EASL, ECDC oraz WHO w sprawie zapewnienia wysokiej jakości opieki w zakresie wirusowych zapaleń wątroby uchodźcom z Ukrainy. Oświadczenie to jest dostępne w wielu językach, również polskim na stronie EASL.

link do pobrania pliku PDF ze strony PASL: WHO-ECDC-EASL-statement-FINAL_PL

Zarząd Główny PTHepat – kadencja 2022-2025

Administrator No Comments

Szanowni Państwo,

W dniu 26.05.2022 w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa dokonano wyboru członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2025

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący –  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz 

Vice Prezes (Prezes Elekt) –  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Vice Prezes –  Dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Sekretarz – Dr n. med. Damian Piotrowski

Skarbnik – Dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł

Członek – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Członek – Dr hab. n. med. Michał Kukla

Członek – Dr n. med. Olga Tronina

Członek honorowy ( ustępujący Prezes) – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

KOMISJA  REWIZYJNA

Dr n. med. Monika Pazgan-Simon

Dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz

Dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska