Informujemy, że Clinical and Experimental Hepatology uzyskało swój pierwszy Impact Factor o wartości 1,5. Kwartalnik będący organem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego jest wyróżniony także innymi parametrami bibliometrycznymi, takimi jak: CiteScore – 3, Journal Citation Indicator (JCI) – 0,31, czy SJR – 0,43.

Zapraszamy do lektury i nadsyłania prac – https://www.termedia.pl/Journal/Clinical_and_Experimental_Hepatology-80

Redaktorzy Clinical and Experimental Hepatology
Robert Flisiak i Krzysztof Tomasiewicz

Comments are closed.